Styrelsen

Kyo-logga

fr o m årsmötet 20210228:

Ordförande: Petra Hansson

Kassör: Leif Bolander

Sekreterare: Malin Wahlstedt

Ledamöter: Maj Hård och Göran Magnusson

Suppleanter: Lena Emanuelsson och Elin Jones

Valberedning: Fredrik Berg (sammankallande), Anna-Kajsa Alaoui

Revisor: Jan Norén