Styrelsen

Kyo-logga

fr o m årsmötet 20170226:

Ordförande: Göran Magnusson (vald för 2017)

Kassör: Leif Bolander (vald för 2017+2018)

Sekreterare: Henrik Scheutz  (vald för 2017+2018)

Ledamot: Maj Hård (vald för 2016+2017)

Suppleanter: Anna-Kajsa Alaoui och Catrine Baumgart (väljs alltid för ett år).

Valberedning: Fredrik Berg (sammankallande), Mats-Ola Nilsson

Revisor: Jan Norén