Om KYO

Kyo-loggaKYO är en förening för yrkesverksamma konstmodeller. Baserad i Stockholm men med medlemmar över hela landet.

Stadgar

Kontakt

Styrelsen

Lapp att skriva ut och sätta upp i modellrum för att värva medlemmar: lapp till modellhytt – Stockholm respektive lapp till modellhytt – övriga landet.