Styrelsen

Kyo-logga

fr o m årsmötet 20220220:

Ordförande: Lena Emanuelsson

Vice ordförande: Petra Hansson

Kassör: Leif Bolander

Sekreterare: Malin Wahlstedt

Ledamot: Göran Magnusson

Suppleanter: Annika Jonasson och Jesper Bratt

Valberedning: Fredrik Berg (sammankallande), Anna-Kajsa Alaoui

Revisor: Jan Norén