Styrelsen

Kyo-logga

fr o m årsmötet 20230226:

Ordförande: Malin Wahlstedt

Kassör: Göran Magnusson

Sekreterare: Annika Jonasson

Ledamöter: Lena Emanuelsson och Petra Hansson

Suppleanter: Jan Eckerlid och Alva Blästra

 

Valberedning: Fredrik Berg (sammankallande), Anna-Kajsa Alaoui

Revisor: Jan Norén