KYO:s öppna kroki

Öppna krokin har stängt igen!
Timmermansgården har beslutat att stänga alla aktiviteter till vidare, på grund av Covid-19. Vi meddelar när det går att öppna igen!
KYO är en ideell förening för yrkesverksamma konstmodeller. Konstmodeller arbetar oftast på skolor och kurser och anlitas även av media. Du som redan arbetar som konstmodell kan bli medlem i KYO (Medlemsavgift: 250:- per år för modeller i Stockholmsområdet, 150:- per år för övriga landet). Förutom konstmodeller har KYO även stödmedlemmar (konstnärer, bildlärare och andra konstintresserade – medlemsavgift 150:- per år).
Pg 495 36 95 – 6