Är du konstmodell?

Kyo-logga
Du som är yrkesverksam konstmodell kan bli medlem i KYO. Genom föreningen kan du träffa andra modeller och vi kan ge varandra råd och stöd i konstmodelljobbet. Den här gemenskapen är extra viktig för oss som har ett yrke som ofta är ensamt.

Vi träffas på fester och möten. Vi har också en hemlig Facebookgrupp där vi kan prata om frågor som rör vårt arbete.

Kyo:s modellkatalog ligger numera här på nätet. Den har konstskolor, studieförbund, konstnärer och stödmedlemmar tillgång till, för att kunna boka modeller. Därför ökar dina chanser till jobb när du blir medlem.

Kom med i Kyo du också! Det kostar 250 kr om året för modeller verksamma i Storstockholm; 150 kr i övriga landet, och 150 kr för stödmedlemmar. Sätts in på plusgiro 495 36 95 – 6

info[at]kyo.se

 073-72 20 746

www.kyo.se